Javna nabava

Provođenje postupaka nabave društva Inovativni Zadar d.o.o.

Prilikom provedbe postupaka javne nabave, Inovativni Zadar d.o.o. poštuje načela javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22 - dalje: ZJN 2016).

Postupci jednostavne nabave provode se sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Društva Inovativni Zadar d.o.o. od 31. 1. 2024. godine.

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20, 30/23), plan nabave, registar ugovora i sve kasnije izmjene objavljuju se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) u roku od 8 dana od donošenja ili izmjene. 

Sukladno članku 80. ZJN 2016, objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Inovativni Zadar d.o.o. u sukobu interesa u smislu članka 76. ZJN 2016:

Profil naručitelja: 

Inovativni Zadar d.o.o.
Grgura Budislavića 99
23 000 Zadar
OIB: 33061586626
MB: 01697285

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima

Obnova, modernizacija i nadogradnja instalacije "Pozdrav Suncu"

Inovativni Zadar d.o.o., u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Obnova, modernizacija i nadogradnja instalacije "Pozdrav Suncu", evid. br. nabave JN 1/17.

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016), javni naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti te poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 7 (sedam) dana od dana objave Obavijesti o prethodnom savjetovanju, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte info@inzad.hr.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Produženje roka za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - JN-01/17

Obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da je je rok za dostavu primjedbi i prijedloga na nacrt Dokumentacije o nabavi za postupak javne nabave radova Obnove, modernizacije i nadogradnje instalacije "Pozdrav Suncu", evid. br. naručitelja JN 1/17, produžen do petka, 23. lipnja 2017. godine.

Obnova, modernizacija i nadogradnja instalacije „Pozdrav Suncu"

Inovativni Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, u predmetu nabave: Obnova, modernizacija i nadogradnja instalacije „Pozdrav Suncu", evid. br. JN 1/17. Obavijest o nadmetanju objavljena je 28. lipnja 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0012928.

Zadnja izmjena objavljena je 6. srpnja 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S F14-0014127.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. srpnja 2017. godine do 11:00 sati.

Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima poslovne konkurentnosti iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.