Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas

eZadrani

eZadrani

Korisnički dio sustava čini javno dostupni web portal na adresi eZadrani.hr koji predstavlja jedinstvenu točku pristupa dostupnim elektroničkim uslugama Grada Zadra.

Sustavu se pristupa preko platforme e-Građani odnosno putem NIAS autentifikacije koja podržava pristup putem dvadesetak razičitih vjerodajnica. Preko platforme e-Građani odnosno osobnog korisničkog pretinca svakog građanina (OKP), sustav je dalje integriran sa sustavom e-Poslovanje  kao i sa pisarnicom grada Zadra kroz e-Pisarnicu.

Sustav se neprestano nadograđuje novim uslugama a konačni cilj je "virtualna gradska uprava" odnosno postupna digitalizacija svih usluga grada, povezanih društava i ustanova, kako bi građani na jednostavan, brz i transparentan način, na jednom mjestu, mogli koristiti sve usluge koje im ove institucije mogu pružiti. 


    eZadrani

    Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima poslovne konkurentnosti iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.