Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas

eZadrani

eZadrani

Javno dostupni web portal eZadrani.hr predstavlja jedinstvenu točku pristupa elektroničkim uslugama Grada Zadra. Platforma je osmišljena s ciljem pojednostavljenja i ubrzavanja komunikacije građana s gradskom upravom i njezinim povezanim društvima. 

Na usluzi građanima trenutno je 25 digitaliziranih usluga, čime je pokriveno preko 90% svih zahtjeva koje su korisnici do sada upućivali prema gradskoj upravi. 

Sustavu se pristupa preko platforme e-Građani odnosno putem NIAS autentifikacije koja podržava pristup putem dvadesetak razičitih vjerodajnica. Preko platforme e-Građani odnosno osobnog korisničkog pretinca svakog građanina (OKP), sustav je dalje integriran sa gradskim sustavom e-Poslovanje  kao i sa pisarnicom grada Zadra kroz e-Pisarnicu.

Za korištenje sustava u punom obimu, nužno je izvršiti kompletnu prijavu i pritom unijeti vlastiti e-mail na koji će vam stizati obavijesti iz sustava.

Sustav omogućuje korisnicima da u svakom trenutku prate tijek rješavanja svog predmeta i preuzimaju dostavljene dokumente, o čemu ih sustav također informira, a službenicima gradske uprave koji rješavaju predmete da korisniku po potrebi dostavljaju neke dokumente. Dodatnu pogodnost predstavlja mogućnost korisniku da zahtjeve predavaje u svoje ime, u ime svoje maloljetne djece kao i u ime pravne osobe u kojoj je ovlaštena osoba ili ga je netko opunomoćio za to.

Sustav se neprestano nadograđuje novim uslugama a konačni cilj je "virtualna gradska uprava" odnosno postupna digitalizacija svih usluga grada, povezanih društava i ustanova kako bi građani na jednostavan, brz i transparentan način, na jednom mjestu, mogli koristiti sve usluge koje im ove institucije mogu pružiti. 

A evo koje su sve usluge dostupne građanima Zadra u digitaliziranom obliku putem portala eZadrani.hr:

1 - Autotaksi dozvola
2 - Financijska kartica Grada Zadra
3 - Participativno budžetiranje
4 - Pomoć za novorođenče
5 - Produženje radnog vremena
6 - Promjena obveznika komunalne naknade
7 - Stipendiranje učenika i studenata
8 - Subvencija troškova vrtića
9 - Ulazak vozila u pješačku zonu "Poluotok"
10 - Utvrđivanje građevne čestice
11 - Uvid u spis predmeta
12 - Izdavanje preslike
13 - Klauzula pravomoćnosti
14 - Lokacijska informacija
15 - Namjena katastarske čestice
16 - Prijava početka građenja na temelju glavnog projekta
17 - Prijava početka građenja na temelju građevinske dozvole
18 - Prijava početka uklanjanja građevine
19 - Pristup informacijama
20 - Dopuna ili ispravak informacije
21 - Ponovna upotreba informacija
22 - Održavanje javnog skupa
23 - Ulazak vozila u prešačku zonu "Silba"
24 - Brisovno očitovanje
25 - Postavljanje reklame

    eZadrani
    eZadrani

    Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima poslovne konkurentnosti iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.