Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas

Zadar Urban Mobility 4.0

Zadar Urban Mobility 4.0

PROJEKT:

Implementacija pametnih prometnih rješenja upotrebom novih tehnologija te IKT - Zadar Urban Mobility 4.0 (ZUM 4.0)

Naziv projekta / akronim:

Zadar Urban Mobility 4.0 (ZUM 4.0) – (prijašnji naziv Zadar Smart City)

Status:

Projekt pripremljen od strane Inovativnog Zadra i dostavljen Gradu Zadru, UO za EU fondove, kao jedinom prihvatljivom prijavitelju na natječaj za EU sredstva iz ITU mehanizma.

Izvor financiranja:

EU sredstva kroz ITU mehanizam, proračunska sredstva Grada Zadra

Planirani početak:

Rujan 2019. (potpisivanje ugovora o EU sufinanciranju)

Opis projekta:

Projekt se sastoji nekoliko pod projekata iz područja inteligentnog prometnog sustava na području Grada Zadra koji međusobno koreliraju, te koriste zajedničku bazičnu ICT infrastrukturu, koju je Grad Zadar u prethodnom razdoblju u dobroj mjeri razvio (npr. vlastita optička mreža, WiFi mreža, serverski kapaciteti i sl.), i koju namjerava kroz ovaj projekt dodatno razvijati.

Projektom je planirano uspostaviti slijedeće elemente projekta i njihove mjerljive ishode:

· Web portal i mobilna aplikacija za pametne telefone (Zadar Smart City Aplikacija) za pristup objedinjenim uslugama - informiranje, javni prijevoz, parkiranje, mogućnosti plaćanja raznih usluga različitim platnim metodama, sl.;

· Sustav elektroničke naplate u javnom prijevozu - najmanje 50 autobusa Liburnije d.o.o. opremljeno sustavom elektroničke naplate;

· Sustav pametnog parkiranjanajmanje 1000 parkirnih mjesta pokrivenih sustavom pametnog parkiranja;

· Sustav informiranja u prometu i javnom prijevozu –„pametne“ autobusne stanice i zasloni uz prometnice - najmanje 20 autobusnih stanica opremljeno zaslonima za informiranje korisnika u javnom prijevozu i 3 autobusne stanice opremljene dodatnim sadržajima poput velikih zaslona za informiranje putnika, punjača za mobilne uređaje, wifi-a i sl.;

· Centralni Informacijski Sustav (CIS)središnji sustav za nadzor i upravljanje ostalim elementima projekta.

Projekt je izrazito skalabilan, pa omogućuje da se pojedini sustavi razviju do te mjere da ih je kasnije lako nadograđivati kao samostalne projekte sukladno potrebama i mogućnostima financiranja.

Projektni partneri:

Grad Zadar - prijavitelj projekta, Inovativni Zadar d.o.o. – priprema projekta i partner zadužen za tehničku provedbu projekta, Liburnija d.o.o. i Obala i lučice d.o.o. – pružatelji usluga javnog prijevoza i naplate parkiranja

Svrha projekta:

Povećati kvalitetu urbanog življenja korištenjem suvremenih tehnologija

Ciljevi projekta:

C1. Povećati učinkovitost prometnog sustava na području grada Zadra

C2. Olakšati pristup lokalnim javnim uslugama

Okvirni rokovi:

1. Aplikacija i ugovaranje (ovisi o datumu raspisivanju natječaja kroz ITU mehanizam) – procjena do 1.9.2019.

2. Provedba projekta

Trajanje:

24 mjeseca

Proračun projekta sa PDV-om:

14.871.148,00 kn

Traženi iznos sufinanciranja iz EU:

Propisani maksimum (oko 82%)

Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima poslovne konkurentnosti iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.