Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas

IKT infrastruktura i usluge

IKT infrastruktura i usluge

IKT infrastruktura i usluge

Okosnicu gradske IKT infrastrukture čini preko 72 km vlastite optičke mreže grada koja povezuje 115 gradskih lokacija (gradske institucije, komunalna društva, ustanove, škole, gradske server sale odnosno gradske „cluster“ servere, WiFi i IoT pristupne točke, kamere...). 

S obzirom na dostupnost i kapacitete prijenosa podataka, ova mreža omogućuje ogromne mogućnosti razvoja različitih IKT rješenja te značajne uštede na troškovima povezivanja, budući da je riječ o uslugama koje drugi gradovi, uobičajeno, plaćaju telekom operatorima. Grad Zadar je u tom pogledu praktično neovisan od telekom operatora, čime se može pohvaliti malo koji grad u RH.

Na ovu mrežu nadograđene su brojne IKT usluge koje Inovativni Zadar, u konačnici, pruža većini institucija spojenih na mrežu poput; pristupa internetu, povezivanja lokacija, IP telefonije, najma virtualnih servera, izrade prilagođenih softverskih rješenja i sl. 

Gradska optička mreža omogućila je i razvoj gradskih bežičnih mreža (WiFi i IoT) koje koriste istu za povezivanje svojih pristupnih točaka i baznih stanica, ali i razvoj video-nadzornih sustava grada koji za kvalitetan rad iziskuju upravo veze velikih brzina prijenosa.

Inovativni Zadar registriran je pri HAKOM-u za pružanje slijedećih IKT usluga:

  • Usluga davanja u najam vodova
  • Usluga pristupa internetu u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima poslovne konkurentnosti iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.