Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Inzad.hr.

Inovativni Zadar d.o.o. nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice su djelomično u skladu s Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona i članku 5. Direktive (EU) 2016/2102, Inovativni Zadar je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

• ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom

• neke slike, grafovi i dijagrami ne sadrže atribute

• neke slike, grafovi i dijagrami ne sadrže kratki tekstualni opis

• video zapisi nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku

• na snimljenim audio i video materijalima zvukovi nisu jasni i razumljivi

• datoteke (.pdf, .xls, .doc i slično) nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 2. studenoga 2023. temeljem samoprocjene koju je proveo Inovativni Zadar.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Povratne informacije koje će se koristiti za obavještavanje Povjerenika za informiranje o eventualnim neusklađenostima te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene Direktive, možete dobiti slanjem e-pošte tel: 023 627-796
e-mail: ppi@inzad.hr; radno vrijeme: 9-15 sati

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom ili putem elektroničke pošte na adresi pristupacnost@pristupinfo.hr.

Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima poslovne konkurentnosti iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.