Inovativni Zadar objavio je Javni poziv za subvencionirani zakup poslovih prostora u novom infrastrukturnom objektu namijenjenom malom i srednjem poduzetništvu - Poduzetničkom inkubatoru Bili Brig"

Predmet javnog poziva je davanje u subvenionirani zakup 20 poslovnih (uredskih) prostora veličine 13 do 102 m2. Na javni poziv mogu se javiti poduzetnici - početnici, odnosno prijavitelji koji registriranu djelatnost obavljaju kraće od 3 godine. 

Obzirom da je riječ o specijaliziranom inkubatoru, prefereirane skupine poduzetnika su one koje obavljaju djelatnost iz područja prioritetnih sektora definiranih strateškim dokumentima Grada Zadra (poslovne i stručne usluge, ICT, kreativne industrije, proizvodi i usluge utemeljeni su na znanju, inovaijama i novim tehnologijama, izvozno orijentirane tvrtke), odnosno oni poduzetnici čija rješenja ili proizvodi predstavljaju tehnološko poboljšanje i napredak u odnosu na postojeća i/ili koriste inovativan koncept poslovanja.

Valjana prijava podrazumijeva i da poslovni subjekt nema dugovanja prema matičnoj jedinici lokalne samouprave niti prema državnom proračunu. 

Zahtjev za ulazak u poduzetnički inkubator Bili Brig podnosi se online, putem platforme E-Zadrani, na poveznici EZADRANI_SUBVENCIONIRANI ZAKUP (obvezna prijava kroz NIAS sustav E-Građani).

Više o uvjetima i mogućnostima ulaska u novi poslovni inkubator na zadarskom području, dostupno je na sljedećoj poveznici, odnosno uvidom u Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora pod subvencioniranim uvjetima u Poduzetničkom inkubatoru Bili Brig. 

Javni poziv otvoren je do 9. ožujka 2024. godine.