Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas

Pozdrav Suncu

Pozdrav Suncu

PROJEKT

Rekonstrukcija instalacije „Pozdrav Suncu“

IZVOR FINANCIRANJA

Proračun Grada Zadra

POZADINA PROJEKTA

Godine 2007. Instalacija „Pozdrav Suncu“ puštena je u rad i predana vlasniku, Gradu Zadru. Protekom vremena, usljed meteoroloških utjecaja, instalacija je bilježila određene periodične padove svoje funkcije, čime se nametnula potreba za njezinom temeljitom rekonstrukcijom. Analiza stanja instalacije uoči provedbe projekta pokazala je da je instalacija tehnološki i tehnički odradila svoj radni vijek. Zastarjelu instalaciju bilo je potrebno prilagoditi novim tehnologijama i programskim aplikacijama kako bi ova glavna turistička atrakcija Grada Zadra i dalje zadržala svoju funkciju. 

OPIS PROJEKTA

Postojeća instalacija u određenim je segmentima potpuno zamijenjena (upravljačka elektronika). Također, sustav je moderniziran i nadograđen čime su stvoreni preduvjeti za njegovu komercijalnu eksploataciju i financijsku samoodrživost.

PARTNER NA PROJEKTU

Grad Zadar

SVRHA PROJEKTA

Povećati održivost upravljanja javnim resursima i kulturnom baštinom

CILJEVI PROJEKTA

Poboljšati kvalitetu infrastrukture instalacije „Pozdrav Suncu“ kako bi se osigurao novi životni ciklus i preveniralo umanjenje funkcionalnosti glavne gradske turističke atrakcije.

Poboljšati kvalitetu opreme i uređaja u svrhu pružanja dodatnih usluga kako bi se osigurala financijska samoodrživost instalacije.

TRAJANJE

8 mjeseci

UKUPNA VRIJEDNOST

4.000.000,00 HRK

KRAJNJI KORISNICI

Građani i posjetitelji Grada Zadra

Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima poslovne konkurentnosti iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.