Strateški dokumenti

Strateški dokumenti

Inovativni Zadar svoju misiju, viziju i ciljeve usklađuje sa strateškim dokumentima Grada Zadra i Republike Hrvatske u području svog djelovanja.

Donacije i sponzorstva

Temeljem načela i ciljeva Strategije suzbijanja korupcije, a u svrhu utvrđenja transparentnosti rada trgovačkih društava u kojima jedinice lokalne samouprave imaju vlasničke udjele objavljuju se podaci o sponzorstvima i donacijama.

Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima poslovne konkurentnosti iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.