Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas

POSTANI STANAR

POSTANI STANAR

OVDJE možete izvršiti prijavu na Javni poziv_11_4_2024 za davanje u zakup poslovnih prostora u InZad inkubatoru.

Prijava za subvencionirani zakup poslovnih prostora vrši se putem linka E-ZADRANI.

Molimo da prije prijave detaljno proučite UPUTE ZA PRIJAVITELJE te preuzmete i ispunite sljedeću dokumentaciju:

OBRAZAC_POSLOVNI PLAN

OBRAZAC_IZJAVA ODGOVORNE OSOBE O BROJU ZAPOSLENIH I NJIHOVU PREBIVALIŠTU/BORAVIŠTU

_______________________________________________________

Na temelju Pravilnika o kriterijima i uslugama InZad inkubatora, direktor Inovativnog Zadra dana 11. travnja 2024. godine, raspisuje sljedeći:

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva za subvencionirano korištenje poslovnog prostora

I.

Predmet javnog poziva je davanje u subvencionirani zakup poslovnih prostora na sljedećim lokacijama - i to kako slijedi:

1. Proizvodni poslovni prostor – Prizemlje, oznaka prostora P. 1., veličine 96 m2, dostupan od 1. 5. 2024. – lokacija Novi Bokanjac, G. Budislavića 99, Zadar

2. Ured - Prizemlje, oznaka prostora P. 6., veličine 64 m2, dostupan od 1. 5. 2024. – lokacija Novi Bokanjac, G. Budislavića 99, Zadar

3. Ured – 1. kat, oznaka prostora U-1, veličine 15 m2, dostupan od 1.5. 2024. - lokacija Bili brig, Bokokotorska 2c, Zadar

4. Ured – 2. kat, oznaka prostora U-9, veličine 15 m2, dostupan od 1.5.2024. - lokacija Bili brig, Bokokotorska 2c, Zadar

5. Ured – 1. kat; oznaka prostora 1.9, veličine 47 m2, dostupan od 1. 6. 2024. . – lokacija Novi Bokanjac, G. Budislavića 99, Zadar

6. Ured – 1. kat; oznaka prostora 1.4., veličine 35 m2, dostupan od 1. 6. 2024. – lokacija Novi Bokanjac, G. Budislavića 99, Zadar

7. Ured – 1. kat; oznaka prostora 2.4., veličine 23 m2, dostupan od 1. 6. 2024. – lokacija Novi Bokanjac, G. Budislavića 99, Zadar

Svi se prostori daju u zakup namješteni.

II.

Zahtjev za subvencionirani zakup prostora može podnijeti poduzetnik početnik:

· fizička osoba koja obavlja poslovnu djelatnost, bilo kao obrtnik ili u formi slobodnog zanimanja;

· pravna osoba osnovana radi obavljanja gospodarske djelatnosti;

· koji obavlja registriranu djelatnost ne duže od 3 godine od dana raspisivanja javnog poziva;

· koji obavlja djelatnost iz područja prioritetnih sektora definiranih strateškim dokumentima Grada Zadra (poslovne i stručne usluge, ICT, kreativne industrije, proizvodi i usluge utemeljeni su na znanju, inovacijama i novim tehnologijama, izvozno orijentirane tvrtke)

i/ili rješenja/proizvodi koje razvijaju predstavljaju tehnološko poboljšanje i napredak u odnosu na postojeća i/ili koriste inovativan koncept poslovanja;

· koji nema dugovanja prema matičnoj jedinici lokalne samouprave iz svih osnova (dokazuje se uvjerenjem o nepostojanju dugovanja poslovnog subjekta prema JLS u kojoj ima sjedište);

· koji nema dugovanja prema Državnom proračunu (dokazuje se Potvrdom nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga za predmetni poslovni subjekt);

III.

Poslovni prostori daju se na subvencionirani zakup na vrijeme do najviše 5 g.

IV.

Zakupnina za poslovne prostore iz točke I. pod rednim brojem 1., 2., 5., 6. i 7. iznosi 4 €/m², dok za poslovne prostore iz točke I., pod rednim brojem 3. i 4. iznosi 5 €/m².

U 1. godini korištenja zakup se subvencionira u iznosu od 100%, u 2. godini subvencija iznosi 85%, u 3. godini 70%, u četvrtoj godini 40% a u 5. godini korištenja zakup nije subvencioniran odnosno plaća se puna cijena zakupa iz gornjeg stavka.

V.

Zahtjev za ulazak u poduzetnički inkubator podnosi se online, putem platforme E-Zadrani, na poveznici https://ezadrani.hr/najam-subv... (obvezna prijava kroz NIAS sustav E-Građani).

Uz zahtjev koji se ispunjava direktno na stranicama e-Zadrani, podnositelj je dužan priložiti (učitati) i sljedeću obveznu dokumentaciju:

1. Poslovni plan na obveznom Obrascu (Obrazac Poslovnog plana preuzima se na web stranici www.inzad.hr ili OVDJE.

2. Izjavu odgovorne osobe vezane za broj zaposlenih i njihovo prebivalište/boravište na obveznom Obrascu (Obrazac Izjave o prebivalištu/boravištu zaposlenih preuzima se na web stranici www.inzad.hr ili OVDJE)

3. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga poslovnog subjekta;

4. Potvrdu matične Jedinice lokalne samouprave o nepostojanju duga poslovnog subjekta prema istoj;

5. Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne/ih osobe/a prijavitelja.

VI.

Neće se razmatrati prijave kandidata koje ulaze u neku od sljedećih kategorija:

· nepotpune prijave (npr. nepopunjavanje svih obaveznih polja i/ili nedostavljanje sve obavezne dokumentacije)

· koji su u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije,

· koji u trenutku razmatranja zahtjeva nisu podmirili svoje dospjele obveze prema matičnoj JLS ili državnom proračunu,

· koji rade s tehnologijama koje zagađuju okoliš,

· koji se bave pripremom, proizvodnjom, distribucijom i prodajom oružja ili duhanskih proizvoda,

· koji bi svojom djelatnošću (bukom i slično) remetili poslovanje ostalih korisnika,

· čija je djelatnost protivna zakonu, posebnim propisima i moralu društva ili čija djelatnost ruši ugled Inovativnog Zadra d.o.o.

· protiv odgovorne/ih osobe/a prijavitelja postoji pravomoćna osuđujuća presuda iz područja gospodarskog kriminaliteta ili se vodi kazneni postupak.

VII.

Inovativni Zadar d.o.o zadržava pravo donijeti odluku o neizboru jednog ili više kandidata bez obrazloženja.

VIII.

Sudionici javnog poziva bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja putem elektroničke pošte koju navedu na prijavnom obrascu u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

IX.

Javni poziv otvoren je do 26. travnja 2024. godine.

X.

Sve ostale informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti svakog radnog dana tijekom radnog vremena u prostorijama Inovativnog Zadra ili na kontakte navedene na stranici www.inzad.hr.

URBROJ: 2-758/2024

Zadar, 11. travnja 2024. godine

Direktor

Ivica Katić, dipl. oec.

Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima poslovne konkurentnosti iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.