Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas

Internet of Things mreža

Internet of Things mreža

Kao što je slučaj s razvojem vlastite optičke, WiFi i serverske mreže, posjedovanje vlastite IoT mreže i ekspertiza kojom raspolaže Inovativni Zadar, ključni su preduvjeti za uspješno i kvalitetno upravljanje svim aspektima razvoja IoT sustava te predstavljaju temeljnu stratešku komponentu u razvoju IKT sektora Grada Zadra. 

Time se  značajno reduciraju direktni i indirektni troškovi mnogih usluga koje bi Grad Zadarr i njegova trgovačka društva i ustanove morali kupiti od komercijalnih pružatelja usluga. 

Na području Grada uspostavljana je jezgra mreže koja se sastoji od IoT baznih stanica, mrežnog servera i demonstracijaka web platforme iot.inzad.hr na kojoj je moguće pratiti testne podatke dobivene od IoT senzora za razne namjene postavljenih u realne uvijete. 

Inovativni Zadar usmjerio se na testiranje IoT uređaja koji imaju najveći potencijal korištenja u pružanju komunalnih usluga i to za slijedeće namjene:

  • Daljinsko očitavanja vodomjera
  • Detekcija zauzetosti parkirnih mjesta
  • Upravljanje javnom rasvjetom
  • Inteligentno upravljanje otpadom (popunjenost kontejnera za otpad i sl.)
  • Okolišni senzori

Prva praktična primjena IoT gradske mreže dogodila se kroz implementaciju EU projekta ZUM 4.0, kroz sustav "Pametnog parkiranja". U ovom trenutku preko 1100 senzora za detekciju zauzetosti parkirnog mjesta, putem ove mreže, javlja svoj status korisničkim aplikacijama za pametne telefone.   

Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima poslovne konkurentnosti iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.